این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
About Congress > Calendar Conf >
.: Calendar Conf

Conference Start date : 2019-11-13 07:45:00
Conference deadline date : 2019-11-15
Registration deadline : 2019-11-13
Workshop registration deadline : 2019-11-12
Abstracts Deadline : 2019-10-11
Submission articles : 2019-10-18
Articles judging results announced : 2019-10-18


Contact Us
:
Email: ms16@mums.ac.ir 
Address: Mashhad,Iran


16th Iranian International Congress on
Multiple Sclerosis