این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
درباره کنگره > داوران >
.: داوران

جناب آقای test

سرکار خانم doust mohammadi ( دبیرخانه )

سرکار خانم ناهید ( a )
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر

Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب