این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پژوهشگران گرامی مقاله برگزیده شده خود را از طریق سامانه دریافت پوستر بفرستید (E-poster)

می توانید با نصب اپلیکیشن کنگره پوسترهای فرستاده شده در کنگره را مشاهده نمایید.

ادامه مطلب1398/07/24

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر

Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب