این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
Home > محل کنگره بین المللی ام اس
.: محل کنگره بین المللی ام اس


 
 
محل برگزاری همایش: مشهد - رضاشهر- بلوار خاقانی - بین خاقانی 10 و 12 - مجتمع برج سپید
 

Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب