این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
Home > مقالات پوستر
.: مقالات پوستر


نگارش مقالات به صورت E-Poster

کلیه شرکت کنندگان محترمی که مقالات ارسالی آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده است، می بایست پوستر خود را به شکل الکترونیک (E-poster) بر اساس فرمت پیشنهادی همایش آماده کنند و همچنین به 20 مقاله برتر پس از قبولی در سوالات داوران به 3 نفر از آنها جوایزی اهدا خواهد شد.

 راهنمای تهیه پوسترسامانه دریافت پوستر:   http://ms.greencong.ir/user


لینک وب اپ (ios  و...)         http://ms.greencong.ir

 
اپلیکیشن:          
http://ms.greencong.ir/news.php                  


Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب