این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
Home > هتل ها
.: هتل ها

لینک هتل های تخفیف دار ویژه شرکت کنندگان 

مهمانسرای بیمارستان قائم (عج)
------------------------------------------------------------


مهمانسرای دانشگاه فردوسی

------------------------------------------------------------
 
هتل محل همایش مجتمع برج سپید

------------------------------------------------------------
 
 
 
هتل درویشی

------------------------------------------------------------
 
 
هتل هما(2)

------------------------------------------------------------
 
 
 
هتل پردیسان  
Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب