این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
Home > مراحل ثبت نام در کنگره
.: مراحل ثبت نام در کنگره

 

مراحل ثبت نام  :

توجه:
1- حتما باید متقاضیان شرکت در کنگره عضو سایت کنگره باشند.(http://cong-ms16.mums.ac.ir/users)

2-  شرکت کنندگان عزیزی که مدعو کنگره نمی باشند
در صورت تمایل برای استفاده از نهار می بایست روزانه مبلغ 500,000 ریال را در محل کنگره پرداخت نمایند.  

3- پرداخت هزینه برای تمامی 
شرکت کنندگان بجز مدعوین اجباری است و باید در کنگره ثبت نام نمایند که کارت ورود به جلسه و گواهی به آنها تعلق گیرد.  هزینه سه روز شرکت در کنگره مبلغ 600،000 ریال می باشد و شرکت کنندگان می توانند از طریق سایت انجمن ام اس خراسان رضوی به آدرس https://msmashhad.com (=> ثبت نام در کنگره/عضویت) اقدام نمایند. قابل ذکر است شرکت کنندگانی که ثبت نام نکرده اند کارت ورود به کنگره برایشان صادر نمی شود. (ثبت نام در محل نداریم)

4- از صفحه تراکنش موفق که در آن شماره مرجع و شناسه پرداخت قید شده اسکرین شات گرفته ذخیره نمایید.

5- به صفحه کاربری خود در سایت کنگره آمده و در قسمت خدمات => ثبت نام در کنگره=> ثبت خدمات
سپس در قسمت ارسال فیش، عکس تراکنش موفق را آپلود کرده => قسمت توضیحات نام و شماره مرجع را یادداشت نمایید.
Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب